Menu Zavřeno

Historie

Historie letiště Pelhřimov – Částkovice

Původní myšlenka vzniku letiště Částkovice byla již v roce 1979, když Agrochemický podnik společný zemědělský podnik Pelhřimov (dříve Jihočeský kraj) navrhnul výstavbu vzletové a přistávací dráhy s působením pro celý okres Pelhřimov, původně pro letadla Z-37 (čmelák) a An -2 , které měly za úkol provádět letecko-chemickou činnost.

Již v březnu roku 1980 byla schválena a odevzdána projektová dokumentace a v dubnu roku 1980 byly zahájeny práce nad stavbou přistávací plochy a členěných objektů .

Stavební práce probíhaly  zhruba 12 měsíců. V této době byla součástí letiště jímka a sklad pohonných hmot.

Letiště Částkovice bylo úspěšně kolaudováno dne 15.12.1981.

Základní rozměry dráhy jsou 500 x 15m a původní manipulační plocha 30 x 50m.

V roce 1987 došlo k rozšíření vzletové a přistávací plochy Částkovice o základní letiště pro vrtulník MI-2 . Provozovatelem stanice byl Slov-Air Bratislava – podnik pro leteckou činnost.Oficiálně byl provoz letiště  ukončen kolem roku 1993 v době, kdy ACHP Pelhřimov ukončil svoji činnost.

Rok  1998 nám přinesl  skvělou zprávu – letiště bylo opět zkolaudované a uznané za VPD přes Úřad Civilního Letectví ČR  a díky tomuto kroku bylo vnesené do letecké mapy jako nouzová přistávací plocha.

Až do roku 2008 bylo letiště  využívané spíše jako víkendová rekreační  asfaltová dráha pro jízdu na kole, závody aut, neveřejnou komunikaci, na které si  každý dělal co chtěl. Někteří dokonce považovali okolí letiště za „skládku odpadu”. Bohužel  na takovéto nezodpovědné chování doplatil i přilehlý objekt, který sloužil jako „základna” letiště.

Od roku 2008 je celý prostor již v soukromých rukou a díky tomu se  nastavil řád a pravidla provozu. Byl to zcela nový začátek pro oblast letiště, na kterém se pravidelně konají srazy, slety a setkání různých hobby klubů. Je též velmi často využíván při výcviku nových pilotů jako přistávací plocha jako skvělé místo pro mezipřistání při průletech napříč republikou a také je nám ctí, když je letiště vybrané jako jeden z „kontrolních” bodů při leteckých soutěžích.